Jōshū Kusatsu Onsen shinkeizu = : Hot spring Kusatsu Jyoshu

IIIF Drag-n-drop purl.stanford.edu/zf316fc9119