Het Koninkryk Japan, verdeelt in Acht en zestig Provintien in alle Naauwkeurigheid en Zorgvuldigheid Beschreven en uytgegeven Volgens de Oorspronkelyke Japansche Kaarten . .

purl.stanford.edu/cn548bg4607